Om te genieten - gezin

Co-Creatie

Project Berk&Hout is een co-creatie, waarbij vanaf het allereerste moment alle initiatiefnemers intensief betrokken zijn bij de eerste ontwerp- en ontwikkelfasen van het plangebied.

Bij een co-creatie staat de wens van de toekomstige bewoner centraal. De bewoners worden betrokken in het ontwikkelproces en krijgen zeggenschap. Co-creatie bundelt de verschillende mogelijkheden en wensen tot een samenhangend geheel. De professionele partijen behouden hun verantwoordelijkheden, maar de toekomstige bewoners bepalen de inhoud. Sociale aspecten worden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Samen ontwikkelen wij de toekomst.

Thébe is als adviseur aangesloten bij het ontwikkelteam zodat zorg in huis thuis goed geboden kan worden.

Samen met jou willen we de buurtschap en de woningen vorm geven. Daarbij bieden we ruimte aan woningen voor elke levensfase, bijzondere woonvormen en mantelzorgconcepten.

Op 18 juni heeft een informatiebijeenkomst voor de werkgroep en de dorpsraden plaats gevonden waarbij de nieuwe ontwikkelingen zijn gepresenteerd.  De leden van de werkgroep nemen actief deel aan de ontwikkeling van Berk&Hout.  Hiernaast vindt u de presentatie van deze avond.

Op maandag 24 september jl. heeft een co-creatiesessie plaats gevonden, waarbij actief is meegedacht over de verschillende mogelijkheden in woningtypes en indelingen. Hiernaast vindt u de presentatie van deze avond.

Wilt u ook deelnemen aan de werkgroep en zo actief deelnemen aan de ontwikkeling van wellicht uw toekomstige woonomgeving? Meld u dan aan via thuis@berkenhout.nl

Schrijf in voor nieuwsbrief

Om te delen - eieren
Lokatie Berkenhout