Co-Creatie

Project Berk&Hout is een co-creatie, waarbij vanaf het allereerste moment alle initiatiefnemers intensief betrokken zijn bij de eerste ontwerp- en ontwikkelfasen van het plangebied.

Bij een co-creatie staat de wens van de toekomstige bewoner centraal. De bewoners worden betrokken in het ontwikkelproces en krijgen zeggenschap. Co-creatie bundelt de verschillende mogelijkheden en wensen tot een samenhangend geheel. De professionele partijen behouden hun verantwoordelijkheden, maar de toekomstige bewoners bepalen de inhoud. Sociale aspecten worden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Samen ontwikkelen wij de toekomst.

Th├ębe is als adviseur aangesloten bij het ontwikkelteam zodat zorg in huis thuis goed geboden kan worden.

Samen met jou willen we de buurtschap en de woningen vorm geven. Daarbij bieden we ruimte aan woningen voor elke levensfase, bijzondere woonvormen en mantelzorgconcepten.

Schrijf in voor nieuwsbrief

Lokatie Berkenhout