Co-Creatie

Project Berk&Hout is een initiatief van Triborgh Gebiedsontwikkeling in samenwerking met Stichting Berkenhout en Thébe. Stichting Berkenhout bestaat uit een groep inwoners uit Udenhout en Berkel-Enschot die zich sterk wil maken voor de realisatie van deze bijzondere woningbouwontwikkeling.

Project Berk&Hout is een co-creatie, waarbij vanaf het allereerste moment alle initiatiefnemers intensief betrokken zijn bij de eerste ontwerp- en ontwikkelfasen van het plangebied.

Bij een co-creatie staat de wens van de toekomstige bewoner centraal. De bewoners worden betrokken in het ontwikkelproces en krijgen zeggenschap. Co-creatie bundelt de verschillende mogelijkheden en wensen tot een samenhangend geheel. De professionele partijen behouden hun verantwoordelijkheden, maar de toekomstige bewoners bepalen de inhoud. Sociale aspecten worden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Samen ontwikkelen wij de toekomst.

De leden van Stichting Berkenhout zijn geworteld binnen het verenigingsleven, dorpsraden en stichtingen van de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot. Zij hebben een brede achterban en zorgen dat het proces goed blijft en onderhouden de contacten met de toekomstige bewoners.  Daarnaast is Thébe als adviseur aangesloten bij het ontwikkelteam zodat zorg in huis thuis goed geboden kan worden.

Samen met jou willen we de buurtschap en de woningen vorm geven. Daarbij bieden we ruimte aan woningen voor elke levensfase, bijzondere woonvormen en mantelzorgconcepten.

Schrijf in voor nieuwsbrief

Lokatie Berkenhout