UDENHOUT – Plan Berk&Hout in Udenhout gaat op voor een tweede ronde. Het originele plan met hoogbouw (minimaal vijf lagen), waar buurtbewoners op tegen waren, is van de baan. Hoogstens komt er een appartementengebouw van drie woonlagen. Wat er wel komt is volgens Triborgh nog niet helemaal duidelijk, maar maandagavond gaf de ontwikkelaar tijdens een informatieavond […]

Sinds 2017 zijn de ontwikkelingen van ons project Berk&Hout verder gegaan. Dat plan moest aangepast worden. Samen met de Gemeente Tilburg, de architect en stedenbouwkundige hebben we hard gewerkt aan een nieuw kleinschaliger plan. Dit plan is in 2018 positief besproken met de gemeente Tilburg. In juli 2018 hebben we het plan aan geïnteresseerden gepresenteerd […]

De plannen voor het project Berk&Hout aan de Udenhoutseweg in Udenhout zijn sinds de laatste presentatie van november 2016 gewijzigd. Na overleg met de gemeente Tilburg en aan de hand van gesprekken met geïnteresseerden heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling haar visie voor de ontwikkeling van het gebied Berk&Hout bijgesteld. Binnenkort neemt de gemeente een besluit over medewerking […]

‘Samen oud worden in een groene sociale wijk’. Dat is de kern van het nieuwe plan Berkenhout, dat zich gisteravond in het Raadhuis van Udenhout ‘voorstelde’ aan een publiek van ongeveer 100 vooral oudere mensen die interesse toonden voor een woning in de buurt. Onder hen ook veel nieuwsgierige buurtbewoners. Berkenhout – ‘Berkel’ en ‘Udenhout’ […]

UDENHOUT – Een sociale gemeenschap in een buurtschap met veel gezamelijke ruimte. Dat is het vergezicht voor Berk&Hout, aan de zuidkant van Udenhout. Bewoners die naar elkaar omkijken. Zo min mogelijk schuttingen, wel veel openbare ruimte om samen te gebruiken. Openheid en een social karakter, dat moet de toekomstige woonwijk Berk&Hout aan de zuidkant van […]

Lokatie Berkenhout