Presentatie vernieuwd plan Berk&Hout, meld je nu aan!

Sinds vorig jaar zijn de ontwikkelingen van ons project Berk&Hout verder gegaan. Dat plan moest aangepast worden. Samen met de Gemeente Tilburg, de architect en stedenbouwkundige hebben we hard gewerkt aan een nieuw kleinschaliger plan.

Dit plan is inmiddels positief besproken met de gemeente Tilburg. Vandaar dat nu het moment is gekomen dat we dit plan graag willen presenteren en uitleggen hoe we samen met toekomstige bewoners het plan verder vorm geven.

Op maandag 9 juli a.s. organiseren we een informatie-bijeenkomst in de Raadzaal van het Raadhuis aan de Slimstraat 2 in Udenhout.

Ontvangst is vanaf 19.00 uur met koffie/thee en om 19.30 uur vangt de presentatie aan. Verwachte eindtijd is 21.00 uur.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot woensdag 4 juli a.s. per mail aan thuis@berkenhout.nl onder vermelding van je naam en het aantal personen.

infodag

Lokatie Berkenhout