Co-Creatie

Project Berk&Hout is een co-creatie, waarbij vanaf het allereerste moment alle initiatiefnemers intensief betrokken zijn bij de eerste ontwerp- en ontwikkelfasen van het plangebied.

Bij een co-creatie staat de wens van de toekomstige bewoner centraal. De bewoners worden betrokken in het ontwikkelproces en krijgen zeggenschap. Co-creatie bundelt de verschillende mogelijkheden en wensen tot een samenhangend geheel. De professionele partijen behouden hun verantwoordelijkheden, maar de toekomstige bewoners bepalen de inhoud. Sociale aspecten worden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Samen ontwikkelen wij de toekomst
Samen met jou willen we de buurtschap en de woningen vorm geven. Daarbij bieden we ruimte aan woningen voor elke levensfase en bijzondere woonvormen.

Door middel van informatiebijeenkomsten informeren we de werkgroep en de dorpsraden waarbij de nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd. De leden van de werkgroep nemen actief deel aan de ontwikkeling van Berk&Hout. Hiernaast vindt u de presentatie van een van deze avonden.

Co-creatie fase afgerond
De laatste co-creatie werkgroep bijeenkomst heeft afgelopen september plaatsgevonden. Het plan ligt voor de laatste goedkeuringen bij de gemeente. We verwachten eind maart 2021 te kunnen starten met de verkoop.

Om te delen - eieren
Lokatie Berkenhout