Nieuwe visie ontwikkeling nieuwbouwproject Berk&Hout speelt in op bredere doelgroep. Duurzaamheid voorop!

De plannen voor het project Berk&Hout aan de Udenhoutseweg in Udenhout zijn sinds de laatste presentatie van november 2016 gewijzigd. Na overleg met de gemeente Tilburg en aan de hand van gesprekken met geïnteresseerden heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling haar visie voor de ontwikkeling van het gebied Berk&Hout bijgesteld. Binnenkort neemt de gemeente een besluit over medewerking aan de koerswijziging.

Nieuwe visie

In de nieuwe visie is de behoefte-analyse uit de door de dorpsraad uitgeschreven enquête serieus meegewogen. Daar waar in eerste aanleg de nadruk lag op zorg en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is deze verschoven richting (sociale) duurzaamheid en samen-leven.

Om een duurzaam aantrekkelijk en landschappelijk buurtschap voor jong en oud met ieder hun eigen behoeftes te kunnen creëren is het noodzakelijk dat er voor iedereen een passende woning en woonomgeving ontwikkeld wordt. Juist de mix van leeftijdsgroepen moet de kracht van Berk&Hout worden. Zowel starters op de woningmarkt als gezinnen en senioren moeten een plek vinden en zich thuis voelen in Berk&Hout.

De bewoners van Berk&Hout
De grote gemene deler in de visie voor Berk&Hout zijn de toekomstige bewoners. Dit zijn mensen die iets voor elkaar over hebben en elkaar een helpende hand bieden als het nodig is. Ze willen wonen in een buurtschap die een lage belasting op het milieu heeft en waar de natuur rondom de woningen een belangrijke rol speelt en gezamenlijk wordt gebruikt en beheerd. Waarbij je zowel een privé tuin of terras hebt, maar waar ook veel ruimte is voor speel- en ontmoetingsplekken, rustplekken en misschien een moes- of pluktuin. De plannen voor het landschap van circa 2,5 hectare met daarin de woningen wil Triborgh Gebiedsontwikkeling samen met de toekomstige bewoners ontwerpen.

Samen gaan we het maken!
De ontwikkeling van Berk&Hout is vanaf het begin een co-creatie geweest, waarbij we samen de beste invulling gaan geven in dit prachtige landschap. Begin december hopen we de nieuwe visie, voorzien van schetsen, te presenteren.

Lokatie Berkenhout