Nieuwsbrief
Meld je aan en blijf op de hoogte:

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen in ons project Berk & Hout, en nu is het dan bijna zover!In juni is de verkoopinformatie volledig en gaan we starten met de verkoop. Vanaf dat moment is de verkoopdocumentatie te downloaden via de website van Berk & […]

Graag willen wij onderstaande publicatie van Guido van den Eynde en Joris Brattinga met u delen, een artikel uit In Brabant over de archeologische werkzaamheden aan de Udenhoutseweg te Berkel-Enschot. In het najaar van 2020 legden archeologen van het opgravingsbedrijf Archol in nauwe samenwerkingmet de gemeente Tilburg een uitgestrekt begravingslandschap uit de prehistorie bloot. Veel […]

De laatste weken veldwerk Eind november is het archeologisch onderzoek van het urnenveld aan de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot afgerond. Acht weken lang is het prehistorisch grafveld intensief onderzocht door de archeologen van ARCHOL in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling. In de laatste weken is nog belangrijke informatie over de geschiedenis van het urnenveld verzameld. Onder het […]

Helaas hebben we naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen moeten besluiten om de rondleidingen langs de archeologische werkzaamheden ter hoogte van onze project locatie aan de Udenhoutseweg te annuleren. We zullen al het nieuws rondom de archeologische werkzaamheden op onze website publiceren, zodat u op die manier op de hoogte blijft.

Bij de opgraving langs de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot die in oktober en november in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd door het bedrijf ARCHOL gaat inmiddels alle aandacht naar het onderzoek van het prehistorisch grafveld. Een groot gedeelte van dit zogenoemde ‘urnenveld’ uit de late bronstijd en de vroege- en midden ijzertijd (1100-500 v. Chr) […]

Vanwege de grote belangstelling hebben wij veel aanmeldingen ontvangen voor de kijkdagen archeologie bij ons project. Wij hebben de inschrijving voor de bezichtiging gesloten. U kunt zich dan ook niet meer aanmelden. Iedereen die zich voor 29 oktober heeft aangemeld ontvangt van ons bericht wanneer de rondleiding plaats vindt. Wij houden u via de website […]

Graag willen wij onderstaande nieuwsflits met u delen, waarin de archeoloog van de Gemeente Tilburg u informeert over de archeologische werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden aan de Udenhoutseweg te Berkel-Enschot. Op maandag 5 oktober jongstleden is een archeologisch onderzoek gestart langs de Udenhoutsebaan in Berkel-Enschot. De opgraving is het vervolg op een proefonderzoek dat […]

Triborgh Gebiedsontwikkeling gaat aan de rand van Udenhout 74 moderne woningen realiseren verdeeld over drie nieuwe boerenerven. Vorig jaar zijn op de locatie waar project Berk&Hout komt, archeologisch waardevolle sporen gevonden. In overleg met de gemeente is besloten uitgebreid onderzoek uit te voeren. Dat archeologische onderzoek is nu volop aan de gang en de eerste […]

UDENHOUT – Plan Berk&Hout in Udenhout gaat op voor een tweede ronde. Het originele plan met hoogbouw (minimaal vijf lagen), waar buurtbewoners op tegen waren, is van de baan. Hoogstens komt er een appartementengebouw van drie woonlagen. Wat er wel komt is volgens Triborgh nog niet helemaal duidelijk, maar maandagavond gaf de ontwikkelaar tijdens een informatieavond […]

Sinds 2017 zijn de ontwikkelingen van ons project Berk&Hout verder gegaan. Dat plan moest aangepast worden. Samen met de Gemeente Tilburg, de architect en stedenbouwkundige hebben we hard gewerkt aan een nieuw kleinschaliger plan. Dit plan is in 2018 positief besproken met de gemeente Tilburg. In juli 2018 hebben we het plan aan geïnteresseerden gepresenteerd […]

De plannen voor het project Berk&Hout aan de Udenhoutseweg in Udenhout zijn sinds de laatste presentatie van november 2016 gewijzigd. Na overleg met de gemeente Tilburg en aan de hand van gesprekken met geïnteresseerden heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling haar visie voor de ontwikkeling van het gebied Berk&Hout bijgesteld. Binnenkort neemt de gemeente een besluit over medewerking […]

‘Samen oud worden in een groene sociale wijk’. Dat is de kern van het nieuwe plan Berkenhout, dat zich gisteravond in het Raadhuis van Udenhout ‘voorstelde’ aan een publiek van ongeveer 100 vooral oudere mensen die interesse toonden voor een woning in de buurt. Onder hen ook veel nieuwsgierige buurtbewoners. Berkenhout – ‘Berkel’ en ‘Udenhout’ […]

UDENHOUT – Een sociale gemeenschap in een buurtschap met veel gezamelijke ruimte. Dat is het vergezicht voor Berk&Hout, aan de zuidkant van Udenhout. Bewoners die naar elkaar omkijken. Zo min mogelijk schuttingen, wel veel openbare ruimte om samen te gebruiken. Openheid en een social karakter, dat moet de toekomstige woonwijk Berk&Hout aan de zuidkant van […]

Lokatie Berkenhout