Nieuwsflits 4 archeologie

Graag willen wij onderstaande publicatie van Guido van den Eynde en Joris Brattinga met u delen, een artikel uit In Brabant over de archeologische werkzaamheden aan de Udenhoutseweg te Berkel-Enschot.

In het najaar van 2020 legden archeologen van het opgravingsbedrijf Archol in nauwe samenwerking
met de gemeente Tilburg een uitgestrekt begravingslandschap uit de prehistorie bloot. Veel van dit
urnenveld bleek goed bewaard, beter dan wat we van elders in Brabant kennen. De vondst en het
werk dat erop volgde leidden tot twee verschillende benaderingen door de betrokkenen. Ten eerste
was daar een science-kant: het bijeenbrengen van allerlei specialisten om zoveel mogelijk informatie
uit het grafveld te halen. Daarnaast is na blootlegging nadrukkelijk aandacht gegeven aan de maatschappelijke
kant van het archeologisch erfgoed, waarbij de vraag centraal stond hoe het bewustzijn
van een ‘diepere geschiedenis’ kan worden aangewakkerd. In dit artikel gaan we in op beide manieren
van aanpak, die sinds het begin van het project naast elkaar bestaan.

Lokatie Berkenhout