Presentatie vernieuwd plan Berk&Hout

Sinds 2017 zijn de ontwikkelingen van ons project Berk&Hout verder gegaan. Dat plan moest aangepast worden. Samen met de Gemeente Tilburg, de architect en stedenbouwkundige hebben we hard gewerkt aan een nieuw kleinschaliger plan.

Dit plan is in 2018 positief besproken met de gemeente Tilburg. In juli 2018 hebben we het plan aan geïnteresseerden gepresenteerd en uitgelegd hoe we samen met toekomstige bewoners het plan verder vorm geven.

Lokatie Berkenhout