Bijzonder
Berk&Hout
Biedt zoveel meer

Thuiskomen op de landerije.... met volop ruimte voor het echte buitenleven. Wie wil dat nou niet?!

Over

Bijzonder Berk&Hout

In Berk&Hout woon je op een unieke locatie aan de zuidrand van Udenhout met zicht op Berkel-Enschot.

Deze bijzondere plek wordt een landerije met in totaal ca. 70 woningen verdeeld over drie nieuwe boerenerven.

Berk&Hout is gericht op het vormen van een buurtschap waar je een plek kan vinden die aansluit op de wensen en behoeften van elke levensfase.

In Berk&Hout is er ruimte voor iedereen!

Welkom thuis

op de landerije

De stedenbouwkundige opzet van nieuwbouwplan Berk&Hout bestaat uit drie buurtschappen. Elk buurtschap bestaat uit een hoofdgebouw en meerdere bijgebouwen. In deze gebouwen zijn de woningen opgenomen.

De buurtschappen liggen wat hoger dan het landschap en per buurtschap is er samenhang in architectuur, overgangen, erfafscheidingen en kleur- en materiaalgebruik.

Over Melis de das

en zijn dierenvrienden...

De nieuwbouwwoningen van Berk&Hout gaan hand in hand met het verbeteren van het leefgebied van Melis de das en zijn familie. 

In de randen van het projectgebied is een das (door ons Melis genoemd) neergestreken. Hij woont daar in zijn burcht. Met de realisatie van project Berk&Hout krijgt Melis een veiligere en voedzamere plek. Hoe dat precies zit? 

Berk&Hout een goede plek voor mens én dier!

Berk&Hout Boerenerf Buiten bestaat uit 23 woningen
verdeeld over 5 woongebouwen

Hoofdhuis
1
Woongebouw
2
Woongebouw
3
Woongebouw
4
Woongebouw
5
1

De Huysinge

1 of 5
2

De Kaphoeve

2 of 5
3

De Dorshoeve

3 of 5
4

De Turfhoeve

4 of 5
5

De Tashoeve

5 of 5