Berk&Hout voor mens én dier

Berk&Hout is in veel opzichten een bijzonder nieuwbouwplan te noemen. Naast de opbouw van het plan, dat voorziet in drie kleine buurtschappen van ongeveer 25 woningen, wordt er veel rekening gehouden met mens en dier in het gebied.

De nieuwbouwwoningen van Berk&Hout in Udenhout gaan ook hand in hand met het verbeteren van het leefgebied van een dassenfamilie. 

Hoe dat precies zit? Daar lees je alles over op deze pagina.

De drie buurtschappen zijn opgebouwd als een ‘boerenhoeve’. Een ‘hoofdhuis’ waar de boer vroeger in woonde en daaromheen verschillende ‘schuren’ die wat hoger dan het omliggende landschap lagen.

Door woningen voor verschillende levensfasen te ontwerpen is het mogelijk om jong en oud te verbinden. Daardoor kan men elkaar de helpende hand reiken als dat nodig is: even de kinderen uit school opvangen, een boodschapje voor de buren meenemen, de hond een keertje uitlaten of een oogje in het zeil houden als iemand op vakantie is. Dat heet ook wel ‘goed nabuurschap’. 

Door de opbouw van de boerenhoeve, met woningen rondom een binnenpleintje, is het rustig en vrij leven met het vooruitzicht van samenleven met nieuwe buren.

Het gezegde is immers: ‘beter een goede buur dan een verre vriend’.

Dan zijn er nog heel belangrijke bewoners in het gebied: een dassenfamilie, In de randen van het projectgebied is een das (door ons Melis genoemd) neergestreken.

De das heeft er sinds enkele jaren een burcht. Hij heeft dus in het plangebied zijn woonplaats gemaakt. En hij krijgt zo af en toe bezoek van zijn vriendje de wezel. 

Een das bouwt naast een ‘woonburcht’ ook vluchtplekken onder de grond, de zogenaamde ‘vluchtburchten’.

Een das houdt van heggen en struweel om langs te lopen en eet graag een appeltje of worm. Dat zoekt hij nu ook wel eens op een stukje van het plangebied maar het gebied zorgt nauwelijks voor voedsel en beschutting. Het wordt gebruikt als landbouwakker en biedt niet veel lekkers te eten. Op dit moment steek de das daarom regelmatig de Udenhoutseweg over om zijn kostje te vinden.

Door het project Berk&Hout te realiseren krijgt de das een veiligere en voedzamere plek. Er is volop ruimte voor de das tussen de buurtschappen en we zorgen voor een veiligere omgeving.

Samen met de provincie en de Stichting Das en Boom heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling een plan gemaakt. De woonburcht van de dassenfamilie blijft in elk geval behouden, wordt extra beschermd en het leefgebied wordt vergroot. 

In de omgeving van de woonburcht worden nieuwe hagen en hoogstamfruitbomen geplaatst en langs de sloten komen rasters met een tunneltje onder de weg door. Op die manier kunnen ze in de toekomst veilig aan de overzijde komen.

Zo krijgen mensen én dieren een goede plek in het plan Berk&Hout. 

Nog voor de bouwvak wonen in Berk&Hout?

De bouw van de woningen is in volle gang. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. Dat betekent dat je nog voor de bouwvakantie kunt wonen in en genieten van het buitenleven in nieuwbouwplan Berk&Hout.

Een fijn vooruitzicht toch?! Er zijn nog slechts enkele woningen (type De Dorshoeve) beschikbaar. Neem contact op met onze makelaars voor meer informatie en zorg dat ook jij deze zomer doorbrengt midden op de landerije.