Welkom thuis op de landerije

Berk&Hout wordt ingericht als een landerij: grazige weilanden met doorwaadbare paden en een buurtschap dat bestaat uit drie boerenerven.

Elk boerenerf krijgt de uitstraling van een traditionele boerenhoeve met bijbehorende schuren en stallen. Een knipoog naar het vroegere boerenleven in deze regio.

Elk boerenerf ligt op een terp en daarmee wat hoger dan het omliggende landschap.

In de eerste fase (opgeleverd) van Berk&Hout komen 23 woningen voor zowel starters als doorstromers. De woningen zijn verdeeld over vijf gebouwen waarvan de namen verwijzen naar de vroegere agrarische activiteiten ter plaatse. Zo komen er naast de ‘Huysinge’ een ‘Kaphoeve’, een ‘Dorshoeve’, een ‘Turfhoeve’ en een ‘Tashoeve’. Op dit moment is alleen De Dorshoeve nog beschikbaar. De overige woongebouwen zijn verkocht.

Alle woningen beschikken over een eigen bodembron met warmtepomp, over zonnepanelen en over hoogwaardige isolatie.

De opzet van Berk&Hout maakt het gemakkelijk om samen met je buren activiteiten te ontplooien. Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten, waardoor een gevoel van saamhorigheid ontstaat. Maar dat hoeft natuurlijk niet.

Elke woning kent zijn eigen privacy en beschikt over een aangelegd terras of een eigen, omsloten achtertuin. Wat dat betreft is het een ‘normale’ woonwijk.

De tweede en derde fase van Berk&Hout zullen naar verwachting anderhalf jaar later worden opgeleverd. Over de invulling hiervan vindt nog overleg plaats. Maar deze woningen zullen qua verschijningsvorm duidelijk familie van de eerste fase zijn.

In totaal gaat het om zo’n zeventig woningen in een wijds ingericht landschap, waar bijvoorbeeld ruimte is voor een pluktuin met bomen. Het is de bedoeling dat de landelijke uitstraling van de nieuwe wijk ook in de toekomst intact zal blijven. Voor de instandhouding van het landschap wordt samen met de bewoners een coöperatie opgericht zodat zij gezamenlijk inspraak hebben in het behoud en beheer van het landschap.

De inrichting van het landschap rondom de woningen wordt volledig aangelegd. Er komen fruitbomen, zitbankjes om van de ondergaande zon te genieten en een bloemenperk om lekker te schoffelen. Berk&Hout is geïnspireerd op het landschap en het gevoel van vrijheid dat dit met zich meebrengt.

Hier kan jong en oud wonen op een plek waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt, in een huis waar je thuis bent en in een omgeving waar rust en ruimte is. 

Geniet van het landschap en ervaar het gevoel van buitenleven op de landerije.

Berk&Hout een nieuwe moderne woonwijk die lokale historie ademt. 

1

De Huysinge

1 of 5
2

De Kaphoeve

2 of 5
3

De Dorshoeve

3 of 5
4

De Turfhoeve

4 of 5
5

De Tashoeve

5 of 5

1

2

3

4

5